CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics, który również może zapisywać ciasteczka.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

OPŁATY KONGRESOWE

 

Zasady opłat

Opłaty za udział w Kongresie należy dokonać najpóźniej do dnia 18.01.2019 r.
Po tym terminie lista uczestników zostanie zamknięta.

 

Cena promocyjna obowiązuje tylko w przypadku uiszczenia opłaty za udział w Kongresie do dnia 20 grudzień 2018 r.

 

Opłata obejmuje: udział w kongresie, materiały konferencyjne, informacyjne i promocyjne, certyfikat udziału oraz wyżywienie.

 

Udział w drugim dniu kongresu jest bezpłatny.

Opłata kongresowa nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

 

Komitet Naukowo-Organizacyjny informuje, że:

1) liczba miejsc jest ograniczona,

2) podczas Kongresu nie będzie możliwości wnoszenia opłat za udział,

3) w przypadku rezygnacji z udziału w kongresie opłata kongresowa nie podlega zwrotowi,

4) zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie.

 

 

Potwierdzenie rejestracji na kongres zostanie przesłane do uczestnika za pośred­nictwem poczty e-mail po pozytywnym zweryfikowaniu rejestracji oraz płatności.

Dowodem udziału w kongresie jest certyfikat wystawiony przez Komitet Naukowo-‑Organizacyjny. Za udział przysługuje 10 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporzą­dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. (Dz.U.04.231.2326 z późn. zm.)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wystawienia certyfikatu w sytuacji nieprzybycia na kongres.

 

 

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie.

Mapa Dojazdu