CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics, który również może zapisywać ciasteczka.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

Regulamin Sesji Posterowej

 

Wymogi do Abstraktu

 

 

Imię (imiona) i nazwisko(-a) autora(-ów) [style: Nagłówek 1, Times New Roman, 12 pt, interlinia 1,0]

 

Tytuł streszczenia w języku polskim [style: Nagłówek 2, Times New Roman, 12 pt, interlinia 1,0, bold]

 

Afiliacja z podaniem kierownika jednostki - dla każdego z autorów [style: Nagłówek 1]

 

Słowa kluczowe: ……. [w języku polskim, maksymalnie 5 haseł; style: Nagłówek 1]

 

Treść streszczenia z podziałem na wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski. [style: Zwykły tekst, Times New Roman, 12 pt, interlinia 1,5]. Należy przygotować równolegle wersję polską i angielską streszczenia. Wersja angielska musi odpowiadać treści polskiej. Oba pliki zachowane w formacie .doc i zapisane: [nazwisko autora_skrót instytucji].doc należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W treści streszczenia prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć. Objętość streszczenia nie może przekraczać 2200 znaków (ze spacjami) lub 300 wyrazów.

Teksty nadesłane po wyznaczonym terminie, przesłane w inny niż wskazany sposób lub przygotowane niezgodnie z wymaganiami nie będą przyjmowane i poddawane ocenie.

Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody od wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi, na prezentację posteru i opublikowanie jego streszczenia zarówno na stronie Kongresu, jak i w czasopiśmie „Żywienie Człowieka i Metabolizm” (nr 1/2019).

Ważne terminy:

–     do 05.12.2018 r. – ostateczny termin zgłaszania streszczeń posterów,

–     do 19.12.2018 r. – ocena streszczeń przez recenzentów,

–     do 04.01.2019 r. – powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu nadesłanej pracy.

 

 

Na końcu streszczenia należy podać osobę prezentującą plakat na Kongresie – tytuł naukowy, imię i nazwisko, kontakt telefoniczny i e-mailowy oraz afiliację z podaniem kierownika jednostki.

Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.