CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics, który również może zapisywać ciasteczka.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

Wysokość opłat

Podane kwoty zawierają podatek VAT (23%).
O wysokości opłaty kongresowej decyduje termin dokonania płatności.

 

Opłaty za udział w Kongresie należy dokonać najpóźniej do dnia 18.01.2019 r.
Po tym terminie lista uczestników zostanie zamknięta.

 

Udział

Cena

promocyjna*
do 20.12.2018 r.

regularna

do 18.01.2019 r.

I dnia
25.01.2019

450 zł

550 zł

 

Opłata za udział w Kongresie

 drugi dzień kongresu jest bezpłatny

 

 

 

Udział
I dnia
25.01.2019

Cena

promocyjna*
do 20.12.2018 r.

regularna

do 18.01.2019 r.

100 zł

150 zł

Studenci
(konieczna ważna legitymacja studencka)

 drugi dzień kongresu jest bezpłatny

 

 

 

Udział
I dnia
25.01.2019

Cena

promocyjna*
do 20.12.2018 r.

regularna

do 18.01.2019 r.

300 zł

450 zł

Absolwenci
studiów podyplomowych IŻŻ

drugi dzień kongresu jest bezpłatny

 

 

 

 

* Cena promocyjna obowiązuje tylko w przypadku uiszczenia opłaty za udział w Kongresie
do dnia 20.12.2018 r.

Opłatę kongresową należy uiścić przelewem na konto organizatora: 
PKO S.A. VII O/Warszawa
nr konta: 46 1240 11091111 0000 0515 6858
z dopiskiem „Kongres + imię i nazwisko uczestnika