CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics, który również może zapisywać ciasteczka.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

Blisko 450 osób różnych profesji z całej Polski wzięło udział w II Narodowym Kongresie Żywieniowym, który odbył się w piątek, 27 stycznia 2017 r., na PGE Narodowym w Warszawie. O dużym znaczeniu i wysokiej randze tego wydarzenia, organizowanego przez Instytut Żywności i Żywienia, świadczy m.in. udział w nim Pana Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia.

 

Tematem przewodnim kongresu był związek między żywnością, żywieniem i stylem życia, a występowaniem nowotworów. W trakcie licznych wykładów i debat eksperckich przedstawiony został najnowszy stan wiedzy naukowej na temat żywieniowych przyczyn powstawania nowotworów (czynników ryzyka), a także dietetycznych sposobów zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych. Z wystąpień tych wypływa jeden ogólny i bardzo optymistyczny wniosek. Okazuje się, w świetle aktualnej wiedzy z zakresu medycyny i dietetyki, że nawet połowy zachorowań na nowotwory można uniknąć ─ dzięki zdrowemu stylowi życia!

 

Kongres uświetniło swą obecnością wielu znamienitych gości, wśród których, poza wspomnianym już Ministrem Zdrowia, byli także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Głównego Inspektoratu Sanitarnego czy Agencji Rynku Rolnego. Ponadto, wśród uczestników kongresu znaleźli się liczni przedstawiciele uczelni wyższych, instytutów naukowych, organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele świata biznesu i mediów.

 

W czasie kongresu odbyła się też konferencja prasowa, która przyciągnęła blisko 40 dziennikarzy z różnych redakcji prasowych, radiowych i internetowych (m.in. Polskiej Agencji Prasowej, Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia, Newsweeka, Gazety Wyborczej, Gazety Lekarskiej, Pulsu Medycyny, Faktu, Portalu Spożywczego czy Medical Tribune).

 

Warto podkreślić, że poza doniesieniami czysto naukowymi, w czasie kongresu prezentowane były również wyniki realizowanego przez Instytut Żywności i Żywienia (wraz z partnerami) wieloletniego projektu edukacyjnego pod nazwą „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Projekt ten, znany szerzej pod skróconą nazwą Zachowaj Równowagę jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Więcej informacji w temacie żywność, żywienie a nowotwory można znaleźć w kongresowej informacji prasowej, opublikowanej m.in. na stronie internetowej IŻŻ (www.izz.waw.pl), w sekcji aktualności. Przydatne informacje na temat żywieniowego zapobiegania i leczenia nowotworów można też znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl.

 

Sukces II Narodowego Kongresu Żywieniowego nie byłby możliwy bez wsparcia sponsorów i patronów medialnych, którym serdecznie dziękujemy. Patronami medialnymi kongresu byli: Polska Agencja Prasowa, Tylko Zdrowie, Food-Forum, Wydawnictwo Medyk, Polish Journal of Nutrition, Journal of Nutrilife, Puls Medycyny, Puls Farmacji, Przegląd Gastronomiczny, MedTube, ZwrotnikRaka.pl oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia.

 

Partnerem strategicznym kongresu była firma Nestle. Inni sponsorzy to firmy: Green Factory, Biedronka i Unilever, a także kampanie: „Fruit Juice Matters”, „Pokochaj olej rzepakowy”, „Poznaj się na tłuszczach”.