CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics, który również może zapisywać ciasteczka.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

Skuteczna prewencja otyłości i nadwagi dzieci i młodzieży były głównym tematem IV Narodowego Kongresu Żywieniowego, zorganizowanego przez Instytut Żywności i Żywienia na PGE Narodowym w Warszawie (25-26 stycznia 2019 r.).

Celem IV Narodowego Kongresu Żywieniowego było znalezienie odpowiedzi na pytanie dlaczego nie udaje się powstrzymać narastania nadwagi i otyłości oraz innych zaburzeń odżywiania, szczególnie u dzieci i młodzieży. Kongres zainicjował także debatę ekspertów na temat skutecznych rozwiązań problemu, możliwych do wdrożenia w Polsce.

W wydarzeniu uczestniczyło blisko 1600 osób: przedstawiciele władz państwowych i samorządów, politycy, naukowcy, lekarze, dietetycy, dziennikarze, a także rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz realizatorzy żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych.

Wśród gości Kongresu byli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król, Dyrektor Biura WHO w Polsce Cuchi Paloma, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych KPRM Kamil Fijałkowski, Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Chmielewski, Z-ca Prezesa ds. Operacyjnych NFZ Adam Niedzielski, Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej Piotr Tyszko, Prezes Polskiej Unii Onkologii Janusz Meder.

Odczytane zostały dwa listy gratulacyjne od Pani Minister Beaty Szydło oraz Pani Minister Elżbiety Rafalskiej.

W inauguracyjnym wystąpieniu Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, prof. dr hab. Mirosław Jarosz – uzasadniając wybór tematyki Kongresu – podkreślił, że narastanie nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży to problem co najmniej kilku obszarów naszego stylu życia, a wśród czynników które się do tego przyczyniły należy wymienić oprócz nieprawidłowego odżywienia i małej aktywności fizycznej, powszechne używanie przez dzieci i młodzież urządzeń elektronicznych, zaburzenia snu, nieodpowiednią higienę jamy ustnej.

Nowa Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dla Dzieci i Młodzieży

Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia wskazał, że jednym z najważniejszych i najprostszych narzędzi skutecznej profilaktyki otyłości były i są piramidy żywieniowe, czyli graficzny opis różnych produktów spożywczych, niezbędnych w codziennej diecie, wzbogacony o stosowne zasady i komentarze. Eksperci IŻŻ pod przewodnictwem prof. dr hab.  Mirosława Jarosza opracowali nową Piramidę Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dla Dzieci i Młodzieży, która jest modyfikacją znanej już piramidy dla dzieci i młodzieży.

Piramida żywieniowa ma swoją dynamikę rozwoju, odzwierciedla potrzeby i styl życia człowieka, powinna zatem ewaluować. Dziś na Kongresie prezentuję i omawiam szeroko Piramidę Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży oraz żywię nadzieję na jej masowe upowszechnienie w polskich rodzinach oraz szkołach. Im szerzej będzie popularyzowana im intensywniej omawiana, tym większą mamy szansę na poprawę zgubnych nawyków żywieniowych. Bez niej nawet nie wiemy czego nie wiemy!” - wyjaśniał prof. dr hab. Mirosław Jarosz.

 

Co nowego w piramidzie?

Odpowiedni sposób odżywiania i aktywność ruchowa promowane w dotychczasowych piramidach są nadal podstawą dobrego zdrowia i samopoczucia. W zaktualizowanej piramidzie część żywieniowa oraz zalecenia związane z aktywnością ruchową nie uległy zatem zmianie. W oparciu o wyniki badań naukowych realizowanych w ostatnich latach identyfikowane są jednak kolejne czynniki związane ze stylem życia, które mają wpływ na zdrowie. Stąd też aktualizacja nazwy piramidy i podkreślenie roli wybranych czynników związanych ze stylem życia w profilaktyce zdrowotnej.

Nowe elementy piramidy

- Odpowiednia ilość i jakość snu mają znaczenie dla fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania młodego człowieka. Zbyt mała ilość snu wpływa negatywnie na zdrowie fizyczne, zdolności poznawcze oraz nastrój. Wykazano, że zbyt krótki sen zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nadmiernej masy ciała.

- Ograniczenie oglądania telewizji, korzystania z komputera i innych urządzeń elektronicznych - im więcej czasu młody człowiek spędza przed komputerem czy telewizorem, tym mniej czasu poświęca na aktywny ruch. Wykazano, że czas spędzany przed tego typu urządzeniami sprzyja podjadaniu produktów niezalecanych w codziennym żywieniu, co z kolei może wpływać negatywnie na stan odżywienia i przekładać się na stan zdrowia.

- Mycie zębów- zgodnie z wynikami badań epidemiologicznych próchnica stanowi istotny problem zdrowotny wśród polskich dzieci – dotyczy niemal 90% 7-latków i 85% 12-latków. Aktywna choroba próchnicowa i towarzyszące jej powikłania wpływają nie tylko na stan zdrowia jamy ustnej, ale mają znaczący wpływ na ogólny stan zdrowia.

- Pomiary wysokości i masy ciała - pomiary wysokości i masy ciała są jednym z elementów kontroli rozwoju fizycznego. Istotne jest, aby w przypadku dzieci i młodzieży wyniki pomiarów interpretować w oparciu o siatki centylowe lub tabele będące odzwierciedleniem krajowych norm rozwoju określonych dla wieku i płci. Kontrola wzrostu i masy ciała ma szczególne znaczenie ze względu na wysoki odsetek nadmiernej masy ciała zarówno w populacji dorosłych jak i dzieci i młodzieży.

Pierwszego dnia Kongresu naukowcy z uczelni wyższych i instytutów badawczych z całej Polski przedstawili ponad 20 prezentacji. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące: zjawiska otyłości (żywienie kobiet w ciąży a nadwaga dziecka, nawyki żywieniowe najmłodszych, modelowe i realizowane programy edukacyjne i prewencyjne), zaburzeń odżywiania (przyczyny i leczenie zaburzeń odżywiania, rehabilitacja żywieniowa i psychoterapia w zaburzeniach odżywiania), procesu kształtowania i zmiany nawyków żywieniowych, a także aktywności fizycznej w profilaktyce i terapii otyłości u dzieci i młodzieży.

Ważne miejsce na Kongresie zajęła współpraca nauki, administracji i przemysłu na rzecz zapobiegania otyłości w polskim społeczeństwie – w debacie eksperckiej wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, przemysłu oraz IŻŻ.

Drugi dzień Kongresu poświęcony był wdrożeniu nauki do praktyki życia codziennego – uczestnikami byli głównie pedagodzy, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz rodzice, dla których przeprowadzono debaty tematyczne, akcje pomiaru masy i składu ciała, porady dietetyczne pracowników Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ oraz warsztaty kulinarne dla dzieci zorganizowane przez Fundację Szkoła na Widelcu.

Debaty merytoryczne poświęcone były kluczowym tematom problematyki skutecznej walki z otyłością i prewencji zaburzeń odżywiania, aktywności fizycznej, współpracy szkoły i rodziców oraz masowej komunikacji konsumenckiej.