and add this to your child theme stylesheet .et_pb_toggle_open .et_pb_toggle_title:before { display: block !important; content: “\e04f”; }

Zapraszamy do lektury raportu pt. „Krajowe badanie sposobu żywienia i stanu odżywienia populacji polskiej”.

To ogólnokrajowe reprezentatywne badanie dotyczące sposobu żywienia i stanu odżywienia, obejmujące wszystkie grupy ludności Polski, zostało przeprowadzone w latach 2019-2020 przy wsparciu finansowym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Realizacja badania rozpoczęła się w 2019 r. w Instytucie Żywności i Żywienia i była kontynuowana w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB.

Głównym celem badania było zebranie danych o spożyciu żywności w reprezentatywnych grupach: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób w starszym wieku oraz wśród wegetarian (dzieci i osób dorosłych) i kobiet w ciąży.

Wyniki badania umożliwiają dokonanie oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup populacyjnych w Polsce.

Ważnym elementem badań było wdrożenie zgodnej z wytycznymi EFSA metodologii dotyczącej  badania spożycia żywności.

 W raporcie przedstawiono część wyników badania dla grup dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym najważniejsze dane socjodemograficzne, antropometryczne, dotyczące zwyczajów żywieniowych i innych aspektów związanych z żywieniem oraz częstotliwości spożycia. 

➡ Szczegóły raportu poznacie podczas wykładu dr inż. n. rol. Katarzyny Stoś z NIZP PZH – PIB

 

Pobierz raport: