dr hab. n. med. Dariusz Włodarek

Lekarz medycyny, dietetyk i żywieniowiec. Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Dr hab. nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność żywienie człowieka i dietetyka. Nauczyciel akademicki. Kierownik Zakładu Dietetyki w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka  SGGW w Warszawie. Autor podręczników do dietetyki oraz szeregu artykułów w tej dziedzinie.