and add this to your child theme stylesheet .et_pb_toggle_open .et_pb_toggle_title:before { display: block !important; content: “\e04f”; }

dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk

 

Ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego, od 2017 r. dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB, prowadzącego badania w obszarze monitorowania i analiz stanu zdrowia populacji, promocji zdrowia i profilaktyki chorób zakaźnych oraz przewlekłych, bezpieczeństwa żywności oraz środowiska.

Kierował procesem połączenia NIZP PZH – PIB oraz Instytutu Żywności i Żywieni. W roku 2020 uzyskał tytuł dr. hab. nauk o zdrowiu, obecnie przewodniczy zespołowi ds. monitorowania i prognozowania epidemii COVID-19 przy Ministrze Zdrowia i członek zespołu ds. badań i genomu wirusa SARS-COV-2.

Zaangażowany w wiele działalności z obszaru zdrowia publicznego zarówno w kraju jak i za granicą, jest propagatorem działań prozdrowotnych na sympozjach, konferencjach. Ściśle współpracuje z zagranicznymi jednostkami propagującymi i kreującymi politykę zdrowotną w Europie i na Świecie.