dr hab. Paweł Struciński, prof. NIZP-PZH

Toksykolog, absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie, dr n. med. w zakresie biologii medycznej, dr hab. nauk o zdrowiu. Od ponad 29 lat pracuje w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie, gdzie aktualnie jest kierownikiem Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na toksykologii środowiskowej, toksykologii regulacyjnej i bezpieczeństwie żywności. Jest ekspertem z zakresu biomonitoringu i oceny ryzyka związanego z narażeniem m.in. na pozostałości pestycydów i trwałe zanieczyszczenia organiczne (dioksyny, polichlorowane bifenyle, polibromowane difenyloetery).

Od 10 lat opracowuje oceny ryzyka dla konsumenta dla potrzeb Krajowego Punktu Kontaktowego RASFF w przypadku przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (NDP) stwierdzanych w urzędowej kontroli żywności. Reprezentuje Polskę w EFSA Pesticide Steering Network, oraz grupie roboczej KE ds. Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych w Żywności.