and add this to your child theme stylesheet .et_pb_toggle_open .et_pb_toggle_title:before { display: block !important; content: “\e04f”; }

dr n. wet. Wojciech Karlik

Adiunkt w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii, Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Wykłada farmakologię weterynaryjną i farmację dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

W pracy badawczej specjalizuje się w rozwijaniu metod alternatywnych wykorzystujących tkanki zwierząt zabijanych w rzeźni (głównie wątrobę i przewód pokarmowy) oraz badaniami wpływu ksenobiotyków na funkcjonowanie wątroby i przewodu pokarmowego. Zajmuje się również problemami stosowania chemioterapeutyków u zwierząt produkcyjnych, w tym problemami związanymi z rozwojem oporności drobnoustrojów na antybiotyki i pozostałościami leków w tkankach zwierząt. Jest również konsultantem dla przemysłu, między innymi w zakresie opracowania i wprowadzania na rynek nowych formulacji leków weterynaryjnych i mieszanek paszowych.