and add this to your child theme stylesheet .et_pb_toggle_open .et_pb_toggle_title:before { display: block !important; content: “\e04f”; }

prof. dr hab. Dominika Guzek

Prodziekan Wydziału Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest specjalistą z zakresu żywienia człowieka i nauk konsumenckich prowadzącym na co dzień zajęcia ze studentami oraz badania naukowe dotyczące głównie zachowań żywieniowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z analizą zachowań konsumentów na rynku żywności, analizą możliwości modyfikacji składu produktów spożywczych w celu uzyskania produktów prozdrowotnych, analizą uwarunkowań zachowań konsumentów wobec produktów spożywczych oraz determinantów ich wyboru oraz oceną spożycia z dietą wybranych składników istotnych w żywieniu. Jest wielokrotnie wyróżnianym naukowcem i jednym z młodszych profesorów na macierzystej uczelni, który uzyskał tytuł naukowy profesora przed 40. rokiem życia.