and add this to your child theme stylesheet .et_pb_toggle_open .et_pb_toggle_title:before { display: block !important; content: “\e04f”; }

prof. dr hab. med. Artur Mamcarz

Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni Prodziekan II WL WUM, członek pierwszej Rady Uczelni WUM. Współzałożyciel i były Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Kardiologii Sportowej PTK, Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (Członek Zarządu Towarzystwa). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, Członek Rady Naukowej przy Polskiej Federacji Producentów Żywności, Konsultant ds. Kardiologii COMS, Ekspert medyczny PKOl w dziedzinie Kardiologii.

Autor licznych prac naukowych i monografii m.in. z zakresu kardiologii sportowej, farmakologii klinicznej, kardioseksuologii, medycyny stylu życia.

 

Streszczenie wykładu

KARDIOLOGICZNA INTERPRETACJA PRZYSŁOWIA PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA – JAK ROZMAWIAĆ Z PACJENTEM O ZMIANIE NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH?

Postęp diagnostyki i terapii kardiologicznej stwarza nowe szanse pacjentom, poprawia ich rokowanie co do długości życia, zmienia na lepsze jego jakość. Jesteśmy świadkami znaczącego postępu w tym obszarze. Wytyczne podkreślają jednak, że bez modyfikacji stylu życia, nie udaje nam się często osiągać wyśrubowanych celów terapeutycznych w wielu kwestiach. dotyczy to kluczowych czynników ryzyka miażdżycy, której powikłaniem jest przede wszystkim zawał serca i udar mózgu. Medycyna stylu życia rozwija się również dynamicznie. Życie w dobrym stylu to konieczność, to wyzwanie. główne elementy tego obszaru to zmiana nawyków żywieniowych i zwiększenie aktywności fizycznej czy dbanie o dobrą jakość snu. Te elementy są często ściśle ze sobą powiązane. Wytyczne światowych, europejskich i polskich towarzystw naukowych zwracają uwagę na te kwestie. W wykładzie zostaną przedstawione podstawowe elementy modyfikacji żywieniowych z kardiologicznego punktu widzenia i odniesienia do nowych dokumentów, w tym przede wszystkim do zespołu metabolicznego i otyłości, jako głównych problemów współczesnego świata medycyny klinicznej. Bez dobrze ułożonej współpracy zespołów terapeutycznych, w którym istotną role odgrywają i lekarze, i dietetycy, i fizjoterapeuci, często także psycholodzy, edukatorzy zdrowia, pielęgniarki nie będzie sukcesu. przy każdej okazji należy o tym mówić.