dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor NIZP PZH – PIB

dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor NIZP PZH – PIB

dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk

 

Ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego, od 2017 r. dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB, prowadzącego badania w obszarze monitorowania i analiz stanu zdrowia populacji, promocji zdrowia i profilaktyki chorób zakaźnych oraz przewlekłych, bezpieczeństwa żywności oraz środowiska.

Kierował procesem połączenia NIZP PZH – PIB oraz Instytutu Żywności i Żywieni. W roku 2020 uzyskał tytuł dr. hab. nauk o zdrowiu, obecnie przewodniczy zespołowi ds. monitorowania i prognozowania epidemii COVID-19 przy Ministrze Zdrowia i członek zespołu ds. badań i genomu wirusa SARS-COV-2.

Zaangażowany w wiele działalności z obszaru zdrowia publicznego zarówno w kraju jak i za granicą, jest propagatorem działań prozdrowotnych na sympozjach, konferencjach. Ściśle współpracuje z zagranicznymi jednostkami propagującymi i kreującymi politykę zdrowotną w Europie i na Świecie.

Sebastian Chmara

Sebastian Chmara

Sebastian Chmara

Ekspert Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

Lekkoatleta, wieloboista, olimpijczyk, halowy mistrz świata, halowy mistrz Europy, rekordzista polski.

Od 2009 wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Komentator sportowy, pasjonat biegania i obecnie triathlonu.

dr Jacek Czarnecki

dr Jacek Czarnecki

dr Jacek Czarnecki

Ekspert Nestlé Polska S.A.

Ekspert w dziedzinie prawa żywnościowego, bezpieczeństwa i jakości żywności oraz komunikacji skierowanej do konsumentów.

W Nestlé Polska odpowiada za zakres legislacji żywnościowej i kontaktów naukowych. Kieruje również obszarem jakości i kompletności danych podstawowych w procesach opracowywania receptur, tworzenia etykiet oraz komunikowania technicznej informacji o produktach.

Pełni funkcję wiceprezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, gdzie przewodniczy Komisji ds. Legislacji i Bezpieczeństwa Żywności. Jest też wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Spożywczego w Konfederacji Lewiatan oraz uczestnikiem prac Rady Reklamy.

Związany z Wydziałem Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie, gdzie ukończył studia, uzyskał stopień doktora i z którym aktywnie współpracuje m. in. jako współautor publikacji oraz członek Rady Programowej Wydziału.

prof. dr hab. med. Wojciech Drygas

prof. dr hab. med. Wojciech Drygas

prof. dr hab. med. Wojciech Drygas

Ekspert Narodowego Instytutu Kardiologii

Lekarz, specjalista medycyny sportowej, chorób wewnętrznych oraz zdrowia publicznego. Kierownik  Zakładu Epidemiologii , Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Narodowego Instytutu Kardiologii oraz Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dyrektor Programu CINDI WHO w Polsce. Inicjator i koordynator kampanii aktywności fizycznej „Postaw Serce na Nogi”, która objęła zasięgiem cztery kraje (Polska, Czechy, Rumunia i Słowacja), koordynator badania WOBASZ, wieloletniego programu edukacyjnego POLKARD Media  „Pamiętaj o Sercu”,  jeden z liderów europejskiego Programu „Healthy Stadia”. Ekspert Polskiego Forum Profilaktyki.

Autor ponad 450 prac dotyczących wieloletnich efektów systematycznej aktywności fizycznej, ekstremalnego wysiłku fizycznego, prewencji chorób przewlekłych oraz badań populacyjnych czynników ryzyka i zachowań zdrowotnych opublikowanych m.in. w  Brit Med. J, Lancet, Heart, Am J Prev Med., Med.Sci Sports Exerc, IntJSports Med. Laureat wielu nagród i wyróżnień m.in.  I nagrody w konkursie na najlepszą pracę w dziedzinie medycyny sportowej na I Kongresie Olimpijskim Nauk o Sporcie w Barcelonie.

dr inż. Andrzej Gantner

dr inż. Andrzej Gantner

dr inż. Andrzej Gantner

Ekspert Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców

Wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, członek Rady Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek Komitetu nauk o żywności i żywieniu Polskiej Akademii Nauk.

Reprezentuje PFPŻ ZP w największej europejskiej organizacji przemysłu żywnościowego Food Drink Europe. Od ponad 20 lat związany z gospodarką żywnościową w zakresie zarządzania, marketingu, public relations, społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor licznych publikacji i analiz dotyczących rynku żywności oraz gospodarki żywnościowej.