and add this to your child theme stylesheet .et_pb_toggle_open .et_pb_toggle_title:before { display: block !important; content: “\e04f”; }

prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

kierownik Katedry Żywienia Człowieka i Metabolomiki na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jest współautorką ponad 140 publikacji naukowych opublikowanych w międzynarodowych, impaktowanych czasopismach naukowych – dekowanych tematyce żywienia.

Tematem przewodnim wielu z nich  są zaburzenia mikrobioty jelitowej. Od lat zajmuje się wykorzystaniem badań naukowych w praktyce – uzyskane wyniki badań zostały uwieńczone uzyskaniem licencji na wypiek wysokobłonnikowego batonu dla osób prowadzących siedzący tryb życia zagrożonych otyłością (nagrodzony brązowym medalem na Międzynarodowej Wystawie Własności Intelektualnej, Wynalazków i Innowacji IPITEX 2019 w Bangkoku) oraz medycznego pieczywa pomocnego w terapii osób z nielkoholowym stłuszczeniem wątroby (NAFLD). Profesor jest redaktorem podręcznika „Żywienie z zaburzeniach mikrobioty jelitowej”.

Popularyzator wiedzy o żywieniu na @profesor.stachowska Instagram) oraz profesor Ewa Stachowska (YT)

Prywatnie miłośnik dobrej książki i „ciężkiej” muzyki rockowej.

Streszczenie wykładu

TAJNA BROŃ MODULUJĄCA MIKROBIOTĘ – POLIFENOLE W WARZYWACH I OWOCACH. KTÓRE „NAJLEPIEJ” LECZĄ MIKROBIOTĘ JELITOWĄ?

Mikrobiota człowieka to termin określający populację  bakterii, archeonów, grzybów, wirusów i pierwotniaków, które zasiedlają nasz organizm. Większość z nich (około 80%) egzystuje w przewodzie pokarmowym  proporcjach około 1011-1012 mikroorganizmów na mililitr (mL). Mikrobiota jelitowa  dorosłych ludzi jest zróżnicowanym i dynamicznym ekosystemem co oznacza że każdy z nas ma swój unikatowy „skład” mikroorganizmów jelitowych  odgrywających ważną rolę w trawieniu pokarmów, ich wchłanianiu, regulacji funkcji endokrynnych jelit, modyfikowaniu działania leków, eliminacji toksyn i produkcji licznych związków. Niebagatelną rolę w modelowaniu mikrobioty jelitowej odgrywa skład diety (obejmujący także zawartość składników o charakterze antybakteryjnym np. pozostałości antybiotyków). Badania pokazują, że składniki pokarmowe są odpowiedzialne za  5-16% zmian mikroorganizmów jelitowych. Dietą preferowaną jest antyzapalna dieta typu śródziemnomorskiego (o wysokiej zawartości błonnika, niskiej zawartości tłuszczu zwierzęcego i niewielkiej zawartości białka zwierzęcego). Inne  metody regulacji składu i zróżnicowania mikrobioty jelitowej obejmują interwencję dietetyczną, probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, antybiotyki, przeszczep mikrobioty kałowej (FMT), postbiotyki, a nawet genetycznie zmodyfikowane bakterie, chociaż dla większości z nich nie ma dowodów na długoterminową skuteczność i bezpieczeństwo w oparciu o badania kliniczne. Jak dotąd interwencja dietetyczna została z powodzeniem przetestowana w zaburzeniach wątroby o podłożu metabolicznym, takich jak niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby (NAFLD).