Serdecznie zapraszamy do kontaktu

Partnerzy Kongresu i media

Monika Wiktorska
Kierownik Działu Promocji i Rozwoju

Tel: 22 54 21 456

E-mail: mwiktorska@pzh.gov.pl

Działania organizacyjne

Rafał Polarczyk
Produkt Manager, Dział Promocji i Rozwoju

Tel: 22 542 14 58, 539 737 983

E-mail: rpolarczyk@pzh.gov.pl