dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. nadzw.

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, kierunku biotechnologia. Pracę w MIR-PIB rozpoczęła w 2003 roku, a w roku 2014 została Kierownikiem Zakładu Chemii Żywności i Środowiska. Owocem jej dziesięcioletniej pracy w Instytucie był m.in. cykl publikacji zatytułowany „Ocena stanu środowiska Polskich Obszarów Morskich w odniesieniu do trwałych zanieczyszczeń organicznych”, który stał się podstawą do nadania w grudniu 2013 roku stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie Oceanologia. Od 2018 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. naukowych MIR-PIB. Innym ważnym aspektem jej działalności są prace związane z prozdrowotnymi właściwościami żywności pochodzenia morskiego, które prezentuje szerokiemu gronu odbiorców, nie tylko poprzez publikacje naukowe i konferencje, ale także w miarę możliwości poprzez media.