and add this to your child theme stylesheet .et_pb_toggle_open .et_pb_toggle_title:before { display: block !important; content: “\e04f”; }

dr hab. n. farm. Hanna Mojska

Ekspert Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego

Specjalista w zakresie bromatologii ze szczególnym uwzględnieniem metabolomiki żywności i żywienia oraz jakości i bezpieczeństwa żywności. Kierownik Pracowni Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym. Kierownik projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Fundacji Nutricia. Członek Komitetu Naukowego ds. Żywienia Człowieka Polskiej Akademii Nauk (2020 – 2023), Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Rolnictwa i Żywności Polskiego Centrum Akredytacji, Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych.

Ekspert grup roboczych Komisji Europejskiej, Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Jest autorem ponad 100 publikacji oryginalnych i poglądowych oraz rozdziałów w monografiach krajowych i międzynarodowych. Współautorka „Norm żywienia dla populacji polskiej” (2017 i 2020) oraz „Zasad żywienia zdrowych niemowląt” (2021).