and add this to your child theme stylesheet .et_pb_toggle_open .et_pb_toggle_title:before { display: block !important; content: “\e04f”; }

dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł

Ekspert Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości,  chirurg ogólny i bariatryczny, pracownik naukowo-dydaktyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po raz pierwszy z chirurgią bariatryczną zetknął się jeszcze w trakcie stażu podyplomowego, w Klinice Chirurgii w Zabrzu (Kierownik: profesor Marian Pardela). Powyższa Klinika na początku lat 90. była jedynym ośrodkiem w naszym kraju, w którym przeprowadzano regularnie operacje bariatryczne. Pod koniec lat 90. wprowadził w naszym kraju do praktyki klinicznej technikę laparoskopową w chirurgii bariatrycznej (metody: Gastric banding i Gastric bypass).

Od 1999 roku jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości (IFSO), w którym w latach 2010-2012 pełnił funkcję Przedstawiciela Europy do Zarządu Głównego. W latach 2008 – 2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, a od 2013 roku przewodniczy analogicznej Sekcji w Polskim Towarzystwie Badań nad Otyłością.

Przewodniczy także Radzie Ekspertów Fundacji POL-WAGA przeciwdziałającej dyskryminacji chorych na otyłości. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych w Polsce „Maximus”. Od 2013 roku jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Obesity Surgery, w którym to czasopiśmie pełni aktualnie funkcję Associate Editor. Posiada specjalizację europejską z zakresu leczenia otyłości (European SCOPE fellow).