dr hab. n. o zdr. Regina Wierzejska, prof. NIZP PZH – PIB

Ekspert Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego

Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia (obecnie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego), a także wykładowca akademicki. Ekspert w zakresie żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem diety w okresie ciąży. Inicjator i realizator wielu badań naukowych, autor licznych ekspertyz z obszaru żywienia i bezpieczeństwa żywności.  Wykładowca na ogólnopolskich konferencjach naukowych. W dorobku naukowym ma ponad 60 publikacji, w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz ponad 30 rozdziałów w monografiach i podręcznikach. Od lat aktywnie wspiera popularyzację wiedzy naukowej.