and add this to your child theme stylesheet .et_pb_toggle_open .et_pb_toggle_title:before { display: block !important; content: “\e04f”; }

dr n. przyr. Bogdan Wojtyniak, prof. NIZP PZH – PIB

Ekspert Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego

Biostatystyk, demograf, jest profesorem i Zastępcą Dyrektora w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, kierownikiem Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności. Obszar jego działalności obejmuje przede wszystkim analizy stanu zdrowia ludności Polski i jego społeczne, behawioralne i środowiskowe uwarunkowania.

Był wielokrotnie krótkookresowym pracownikiem oraz doradcą WHO w zakresie monitorowania i oceny trendów zdrowotnych ludności oraz zdrowia środowiskowego, był Głównym Wykonawcą, współwykonawcą i konsultantem w szeregu projektach w dziedzinie zdrowia finansowanych przez Komisję Europejską, Bank Światowy i WHO oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Jest głównym redaktorem i współautorem raportów o sytuacji zdrowotnej ludności Polski przygotowywanych od wielu lat przez NIZP PZH – PIB. Jest członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego PAN oraz Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Rady ds. Zdrowia Publicznego MZ. Jest członkiem Grupy Głównej i Grupy Technicznej Eurostatu do spraw gromadzenia danych o chorobowości i zapadalności w krajach Unii Europejskiej.

Autor i współautor ponad 200 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz opracowaniach książkowych. Wg bazy Web of Sciences Core Collection: Indeks h – 38, Cytowań 10 383 (bez autocytowań).