and add this to your child theme stylesheet .et_pb_toggle_open .et_pb_toggle_title:before { display: block !important; content: “\e04f”; }

dr Sławomir Sowa

Specjalista z zakresu biotechnologii roślin. Aktualnie pracuje w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym, w Zakładzie Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin, w którym pełni funkcję kierownika akredytowanego Laboratorium Kontroli  GMO. Laboratorium współpracuje z Europejskim Laboratorium Referencyjnym UE ds. Genetycznie Zmodyfikowanej Żywności i Pasz oraz jest Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. GMO w produkcji ekologicznej. Ekspert w zakresie analiz GMO, współpracuje z krajowymi i unijnymi instytucjami naukowymi. Realizował projekty naukowe z zakresu koegzystencji oraz wpływu GMO na środowisko. Członek naukowej sieci ds. oceny ryzyka GMO przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Wieloletni członek komisji opiniodawczo-doradczej Ministra Środowiska w zakresie GMM i GMO oraz Komitetu Biotechnologii PAN. Zaangażowany w popularyzację nauki, interesuje się zrównoważonym rolnictwem oraz rolą nauki w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy.