mgr inż. Izabela Pawluk

Koordynator Centrum Dietetycznego Online (CDO), ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej NIZP PZH-PIB, wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia, dietetyk.

Współtwórca projektu CDO, gdzie od początku jego działania udziela porad dietetycznych oraz bierze czynny udział w prelekcjach, warsztatach oraz piknikach naukowych. Tworzy treści merytoryczne do mediów społecznościowych, a także kampanii edukacyjnych, m.in. „Rodzinna Akcja – Zdrowa Rywalizacja” prowadzonych w ramach NPZ. Autorka licznych publikacji z zakresu żywienia człowieka. Prowadzi wykłady i warsztaty żywieniowe w różnych grupach wiekowych.