and add this to your child theme stylesheet .et_pb_toggle_open .et_pb_toggle_title:before { display: block !important; content: “\e04f”; }

prof. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW,
Kierownik ds. badań naukowych w programie „Junior-Edu Żywienie”

Prof. dr hab. inż. Ewa Czarniecka-Skubina jest pracownikiem Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i kierownikiem Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności. Jest autorką 315 publikacji naukowych i 150 publikacji popularnonaukowych, jak również kilku podręczników dla studentów i uczniów szkół średnich. Głównym obszarem jej zainteresowania naukowego jest proces kulinarny i jego wpływ na wartość odżywczą, jakość sensoryczną i bezpieczeństwo zdrowotne potraw oraz przemiany na rynku usług gastronomicznych w aspektach technologicznym, żywieniowym i higienicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ), Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych (PTNŻ) i Polskiego Towarzystwa Agrofizyki (PTA).

Od wielu lat swoją wiedzą naukową dzieli się z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych oraz średnich, nauczycielami przedmiotów zawodowych, pracownikami gastronomii i słuchaczami Uniwersytetu III Wieku na różnego typu warsztatach, seminariach i szkoleniach. Realizowała ponadto projekty edukacyjne i edukacyjno-badawcze związane z prawidłowym odżywaniem i promocją aktywnego stylu życia, takie jak: Dobra Praktyka Żywieniowa Gimnazjalistów (2014-2015), ABC of Healthy Eating -ABC Zdrowego Żywienia” (2014-2015), ABC of Healthy Eating – ABC of Kids’ Nutrition (2016-2017), ABC of Healthy Eating – ABC of Kids’ and Parents’ Nutrition (2017-2018).

Obecnie jest kierownikiem ds. badań naukowych w zadaniu pn. Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych”, Junior–Edu-Żywienie (JEŻ)”, finansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2022/DPI/96 z dnia 07.03.2022 r.