and add this to your child theme stylesheet .et_pb_toggle_open .et_pb_toggle_title:before { display: block !important; content: “\e04f”; }

prof. dr hab. Jadwiga Hamułka

Ekspert Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Żywienia Człowieka, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, członek Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN. Główne zainteresowania naukowe to: sposób żywienia i stan odżywienia różnych grup populacyjnych, w tym dzieci i młodzieży oraz kobiet w okresie ciąży i laktacji; żywienie i styl życia a funkcje poznawcze; rola diety w przewlekłych chorobach niezakaźnych; substancje bioaktywne, głównie karotenoidy – występowanie w żywności, stan odżywienia, wpływ na zdrowie.

Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem w działaniach edukacyjnych, dotyczących prawidłowego żywienia. Kierownik i/lub współwykonawca wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz edukacyjno-badawczych. Autorka ponad 100 prac naukowych, w tym publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, rozdziałów w monografiach oraz podręczników akademickich. Od wielu lat zaangażowana w działania związane z promowaniem zasad prawidłowego żywienia.