prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1977 r. do 2020 r. pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia, w którym pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. profilaktyki żywieniowej i lecznictwa oraz kierownika Zakładu Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych z Poradnią Chorób Metabolicznych. W latach 1999 – 2016 pracownik naukowy i dydaktyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny.

Głównym obszarem działalności badawczej i publikacyjnej jest lipidologia, patogeneza miażdżycy i profilaktyka przewlekłych chorób niezakaźnych, w szczególności chorób sercowo-naczyniowych oraz żywienie człowieka i dietetyka. Dorobek naukowy obejmuje około 400 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym oraz rozdziały w podręcznikach akademickich. Jest członkiem towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.