dr Jacek Postupolski

dr Jacek Postupolski

dr Jacek Postupolski

Ekspert Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego

Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH. Zajmuje się oceną ryzyka zdrowotnego  w zakresie zanieczyszczeń chemicznych, mikrobiologii żywności, substancji dodatkowych i bezpieczeństwa materiałów kontaktujących się z żywnością. Kieruje również Krajowym Laboratorium Referencyjnym w tym obszarze. Jest członkiem Forum Doradczego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, uczestniczy w pracach Komisji Europejskiej. Interesuje  analityką i toksykologia mikotoksyn w żywności oraz zagadnieniami związanymi z gromadzeniem i wykorzystaniem danych z zakresu bezpieczeństwa żywności.

dr inż. Justyna Szymani

dr inż. Justyna Szymani

dr inż. Justyna Szymani

Ekspert Jeronimo Martins Polska

Dyrektor Działu Rozwoju Jakości Produktu w sieci sklepów Biedronka, związana z firmą od 17 lat. Od 11 lat odpowiada za jakość produktów marki własnej sieci sklepów Biedronka. Uzyskała tytuł doktora nauk rolniczych na wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2013). Oprócz tego ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa żywności w Instytucie Żywności i Żywienia (2008) oraz Advanced Management Program na Uniwersytecie Warszawskim (2014).

dr Katarzyna Wolnicka

dr Katarzyna Wolnicka

dr Katarzyna Wolnicka

Ekspert Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego

Ekspert Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia, Kierownik Projektu Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, dietetyk. Autorka wielu publikacji i poradników dotyczących roli żywienia w etiopatogenezie i profilaktyce chorób dietozależnych. Zajmuje się m.in. opracowywaniem i upowszechnianiem zaleceń żywieniowych, koordynacją projektów badawczych i kampanii społecznych z zakresu edukacji żywieniowej, oceną stanu odżywienia i sposobu żywienia. Prowadzi również szkolenia dla dietetyków, intendentów, pacjentów, konsumentów z zakresu m.in. zasad prawidłowego żywienia a także  obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor NIZP-PZH

dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor NIZP-PZH

dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk

Ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego, od 2017 r. dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, prowadzącego badania w obszarze monitorowania i analiz stanu zdrowia populacji, promocji zdrowia i profilaktyki chorób zakaźnych oraz przewlekłych, bezpieczeństwa żywności oraz środowiska. W 2019 r. kierował procesem połączenia NIZP-PZH oraz Instytutu Żywności i Żywienia, który zakończył się z dniem 1 lutego 2020 i umożliwił rozszerzenie zespołu naukowego i działalności NIZP-PZH o badania sposobu odżywiania i prowadzenie edukacji żywieniowej. Członek Krajowej Rady ds. Onkologii; wykładowca akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W roku 2020 uzyskał tytuł dr. hab. nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

dr Sławomir Sowa

dr Sławomir Sowa

dr Sławomir Sowa

Specjalista z zakresu biotechnologii roślin. Aktualnie pracuje w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym, w Zakładzie Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin, w którym pełni funkcję kierownika akredytowanego Laboratorium Kontroli  GMO. Laboratorium współpracuje z Europejskim Laboratorium Referencyjnym UE ds. Genetycznie Zmodyfikowanej Żywności i Pasz oraz jest Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. GMO w produkcji ekologicznej. Ekspert w zakresie analiz GMO, współpracuje z krajowymi i unijnymi instytucjami naukowymi. Realizował projekty naukowe z zakresu koegzystencji oraz wpływu GMO na środowisko. Członek naukowej sieci ds. oceny ryzyka GMO przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Wieloletni członek komisji opiniodawczo-doradczej Ministra Środowiska w zakresie GMM i GMO oraz Komitetu Biotechnologii PAN. Zaangażowany w popularyzację nauki, interesuje się zrównoważonym rolnictwem oraz rolą nauki w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy.