and add this to your child theme stylesheet .et_pb_toggle_open .et_pb_toggle_title:before { display: block !important; content: “\e04f”; }
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

prof. dr hab. med. Artur Mamcarz

Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni Prodziekan II WL WUM, członek pierwszej Rady Uczelni WUM. Współzałożyciel i były Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Kardiologii Sportowej PTK, Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (Członek Zarządu Towarzystwa). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, Członek Rady Naukowej przy Polskiej Federacji Producentów Żywności, Konsultant ds. Kardiologii COMS, Ekspert medyczny PKOl w dziedzinie Kardiologii.

Autor licznych prac naukowych i monografii m.in. z zakresu kardiologii sportowej, farmakologii klinicznej, kardioseksuologii, medycyny stylu życia.

 

Streszczenie wykładu

KARDIOLOGICZNA INTERPRETACJA PRZYSŁOWIA PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA – JAK ROZMAWIAĆ Z PACJENTEM O ZMIANIE NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH?

Postęp diagnostyki i terapii kardiologicznej stwarza nowe szanse pacjentom, poprawia ich rokowanie co do długości życia, zmienia na lepsze jego jakość. Jesteśmy świadkami znaczącego postępu w tym obszarze. Wytyczne podkreślają jednak, że bez modyfikacji stylu życia, nie udaje nam się często osiągać wyśrubowanych celów terapeutycznych w wielu kwestiach. dotyczy to kluczowych czynników ryzyka miażdżycy, której powikłaniem jest przede wszystkim zawał serca i udar mózgu. Medycyna stylu życia rozwija się również dynamicznie. Życie w dobrym stylu to konieczność, to wyzwanie. główne elementy tego obszaru to zmiana nawyków żywieniowych i zwiększenie aktywności fizycznej czy dbanie o dobrą jakość snu. Te elementy są często ściśle ze sobą powiązane. Wytyczne światowych, europejskich i polskich towarzystw naukowych zwracają uwagę na te kwestie. W wykładzie zostaną przedstawione podstawowe elementy modyfikacji żywieniowych z kardiologicznego punktu widzenia i odniesienia do nowych dokumentów, w tym przede wszystkim do zespołu metabolicznego i otyłości, jako głównych problemów współczesnego świata medycyny klinicznej. Bez dobrze ułożonej współpracy zespołów terapeutycznych, w którym istotną role odgrywają i lekarze, i dietetycy, i fizjoterapeuci, często także psycholodzy, edukatorzy zdrowia, pielęgniarki nie będzie sukcesu. przy każdej okazji należy o tym mówić.

Blanka Mellova

Blanka Mellova

Blanka Mellová

Kierownik Centrum ds. żywienia, zdrowia i wellness  w  Nestlé Polska S.A.

Od początku swojej kariery zawodowej związana z obszarem obsługi klienta i konsumenta, zbudowała dział Serwisu Konsumenta w Nestlé Polska i nadal zarządza budowaniem bezpośrednich relacji z Konsumentem. 

Od 15 lat rozwija nowe projekty związane z prawidłowym odżywianiem i promocją aktywnego stylu życia. Koordynuje prace nad programami edukacyjnymi i społecznymi, mi. skierowanymi do dzieci i młodzieży np. Lekkoatletyka dla Każdego czy Gotuj się na zmiany, ale również do pracowników firmy mi. Nestlé Porusz Do Działania, szkolenia żywieniowe WELLBEING. W ramach programu edukacyjnego Lekkoatletyka dla każdego koordynuje projekt badawczy #ZacznijOdLekkiej.

Zapalona czytelniczka szwedzkich kryminałów, mama 4 dzieci promująca równowagę w żywieniu i życiu.

Streszczenie wykładu

DZIAŁANIA EDUKACYJNE I INNOWACJE PRODUKTOWE WSPIERAJĄCE SPOŻYCIE WARZYW I OWOCÓW.

Zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego z 2020r. rekomendują, aby w naszej diecie dominowały warzywa i owoce – powinny stanowić połowę tego co jemy, a wskazują jako minimalną ilość 400g warzyw i owoców z jednoczesnym  wskazaniem większego spożycia warzyw niż owoców. Sprostanie tym zaleceniom, jak również zmieniającemu się stylowi życia konsumentów i ich potrzebom smakowym to podstawa działań firmy Nesté w Polsce. Działania te koncentrują się przede wszystkim na projektowaniu nowych produktów i ulepszaniu receptur istniejących, jak również w tworzeniu i aktywnym uczestniczeniu w programach i inicjatywach edukacyjnych zachęcających do częstszego i większego spożycia warzyw i owoców.

Przy projektowaniu nowych produktów i udoskonalaniu istniejących firma zawsze bierze pod uwagę nie tylko smak, ale również profil żywieniowy, tak by to co oferuje było smaczne i zdrowe. Zawartość warzyw i owoców jest kluczowa szczególnie w produktach skierowanych dla niemowląt i małych dzieci sprzedawanych pod marką GERBER, które wspierają ich wprowadzanie do diety dziecka i pomagają rodzicom kształtować odpowiednie nawyki żywieniowe. Również marka WINIARY ma  w swojej ofercie wiele produktów ułatwiających przygotowanie pełnowartościowego posiłku na bazie warzyw jak np. produkty z linii Kaszotto czy Makarony z sosem i warzywami. Linia produktów GARDEN GOURMET – roślinnych zamienników mięsa jest również przykładem promowania diety opartej na produktach roślinnych i warzywach, która jest korzystna nie tylko dla zdrowia konsumentów, ale i dla planety.

Na serwisach internetowych marek Nestlé dostępnych jest dla konsumentów wiele przepisów na smaczne dania na bazie warzyw i owoców, szczególnie w serwisie winiary.pl można znaleźć wiele inspiracji, ale również skorzystać z narzędzia My Menu Plan i zaplanować odpowiednio zbilansowane menu dla siebie i/lub całej rodziny.

W ramach swoich inicjatyw i programów edukacyjnych firma Nestlé promuje kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych w tym odpowiednie spożycie warzyw i owoców. Program „Nestlé Baby&Me” to źródło wiedzy na temat przebiegu ciąży, opieki nad dzieckiem oraz szeroko rozumianego rodzicielstwa. Wspiera rodziców i opiekunów niemowląt i małych dzieci mi. we wprowadzeniu warzyw i owoców do diety dziecka.

W ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego!” organizowanego od 2014 r. przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i Nestlé Polska, przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki i pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej promujemy nie tylko regularną  aktywność fizyczną, ale poprzez warsztaty i webinaria żywieniowe oraz dodatkowe lekcje  promujemy również wiedzę o prawidłowym odżywianiu, komponowaniu posiłków i wielkości porcji, w tym przede wszystkim na bazie warzyw i owoców. Wyniki projektu badawczego #ZacznijOdLekkiej z 2019r. potwierdziły, że wyższy odsetek dzieci  uczestniczących w programie „Lekkoatletyka dla każdego!” spożywa 2 i/lub więcej porcji owoców niż ich rówieśnicy nieuczestniczący w tego typu programach.

W programie edukacyjnym „Gotuj się na zmiany” organizowanym od 2010r. przez markę WINIARY warzywa i owoce są „ambasadorami” występującymi we wszystkich materiałach edukacyjnych dot. ich prawidłowego spożycia i jednocześnie zachęcających do ich przygotowania i niemarnowania. Są także częścią scenariuszy zajęć, gier i zabaw dla nauczycieli. Dzieci i rodzice mogą skorzystać z materiałów dostępnych na stronie internetowej www.gotujsięnazmiany.pl. Liczba uczniów objętych programem przekracza 1 000 000 uczniów.

Badania naukowe pokazują, że zaangażowanie dzieci w przygotowywanie posiłków skutkuje poprawą nawyków żywieniowych. Oznacza to m.in., że jakość diety poprawia się, a dzieci chętniej spożywają owoce i warzywa. Dlatego firma Nestlé zachęca we wszystkich swoich programach i inicjatywach edukacyjnych do spędzania czasu na wspólnym przygotowaniu posiłków rodzinnych.

dr Jacek Postupolski

dr Jacek Postupolski

dr Jacek Postupolski

Ekspert Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego

Zastępca Dyrektora ds. Żywienia i Bezpieczeństwa Żywności, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH. Zajmuje się oceną ryzyka zdrowotnego  w zakresie zanieczyszczeń chemicznych, mikrobiologii żywności, substancji dodatkowych i bezpieczeństwa materiałów kontaktujących się z żywnością. Kieruje również Krajowym Laboratorium Referencyjnym w tym obszarze. Jest członkiem Forum Doradczego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, uczestniczy w pracach Komisji Europejskiej. Interesuje się analityką i toksykologią mikotoksyn w żywności oraz zagadnieniami związanymi z gromadzeniem i wykorzystaniem danych z zakresu bezpieczeństwa żywności.

dr hab. Paweł Struciński, prof. NIZP PZH – PIB

dr hab. Paweł Struciński, prof. NIZP PZH – PIB

dr hab. Paweł Struciński, prof. NIZP PZH – PIB

Toksykolog, od ponad 30 lat pracuje w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym, aktualnie jest kierownikiem Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się obszarze toksykologii środowiskowej, toksykologii regulacyjnej i bezpieczeństwa żywności.

Ekspert w zakresie pozostałości pestycydów i trwałych zanieczyszczeń organicznych, biomonitoringu zanieczyszczeń środowiskowych, szacowania narażenia i oceny ryzyka. Inicjator i realizator wielu badań naukowych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 100 artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych. Wykładowca na wielu konferencjach naukowych, szkoleniach, studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień naukowych.

Od wielu lat opracowuje oceny ryzyka dla konsumentów dla potrzeb Krajowego Punktu Kontaktowego RASFF w przypadku niezgodności z wartościami NDP stwierdzanych w urzędowej kontroli żywności. Uczestniczy w inicjowanych przez EFSA przeglądach wartości NDP zgodnie z Art. 12 i 43 Rozporządzenia (WE) 396/2005. Brał czynny udział w krajowym systemie rejestracji środków ochrony roślin i unijnym procesie zatwierdzania substancji czynnych. Reprezentuje Polskę w sieciach naukowych EFSA, Stałym Komitecie Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz oraz Grupie Ekspertów KE ds. Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych w Żywności.

Streszczenie wykładu

POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH – FAKTY I MITY.

Owoce i warzywa są podstawowym źródłem wielu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu składników, w tym witamin, minerałów, antyoksydantów oraz błonnika. Wyprodukowanie odpowiedniej ilości żywności dla 8 miliardów ludzi bez stosowania środków ochrony roślin wydaje się niemożliwe. Środki ochrony roślin zabezpieczają m.in. uprawy przed działaniem patogenów i zwiększają wydajność plonowania ale jednocześnie są źródłem obecności pozostałości pestycydów w żywności. Informacje na ich temat pojawiające się w środkach masowego przekazu, portalach internetowych czy mediach społecznościowych są często przekazywane w sposób nierzetelny i tendencyjny i wywołujący poczucie zagrożenia. Zdarza się, że ich (współ)autorami są osoby postrzegane przez konsumentów jako profesjonaliści. Może to wywoływać u przeciętnego konsumenta, który nie zna obowiązujących w UE rygorystycznych procedur dopuszczania pestycydów do obrotu i nadzoru nad ich właściwym stosowaniem oraz procedury ustanawiania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (NDP) w żywności, nieuzasadnione obawy przed spożywaniem „naszpikowanych toksycznymi pestycydami”, „zatrutych” owoców i warzyw.

Na podstawie wyników urzędowych badań Inspekcji Sanitarnej oszacowano narażenie i scharakteryzowano ryzyko długoterminowe związane z narażeniem konsumentów na pozostałości pestycydów obecne w żywności dostępnej na rynku w 2019 r.¹ Wśród 2624 zbadanych próbek, 1769 stanowiły owoce i warzywa. W 34,1% próbek owoców i warzyw nie stwierdzono pozostałości, a w 59,9% próbek stwierdzono obecność pozostałości co najmniej jednego pestycydu na poziomie poniżej wartości NDP. W 6,0% próbek stwierdzono przekroczenie wartości NDP co najmniej jednego pestycydu, przy czym po uwzględnieniu niepewności pomiaru, za niezgodne uznano 56 próbek (3,2%). Najczęściej wykrywanymi pestycydami były fungicydy: boskalid, kaptan i azoksystrobina. Najwięcej pozostałości w przeliczeniu na próbkę stwierdzono w porzeczkach, truskawkach i brzoskwiniach.

Ryzyko długoterminowe oceniono dla tych par produkt/pestycyd, w których pozostałości danego pestycydu oznaczono ilościowo w co najmniej 20% analizowanych próbek danego produktu. Zidentyfikowano 88 takich par. Do obliczeń wykorzystano dane zgromadzone przez EFSA, w tym dane na temat spożycia produktów w krajowej populacji generalnej oraz kilka dodatkowych diet zbliżonych do polskiego modelu żywienia. Uwzględniono średnie stężenia pozostałości danego pestycydu w danym produkcie oraz dodatkowo wartości 95 percentyla (tzw. „wysokie pobranie”). Wartości szacowanego średniego dziennego pobrania (EDI) w 92% przypadków były ≤2% odpowiedniej wartości ADI (akceptowane dzienne pobranie). Jedynie w 2 przypadkach oszacowane narażenie długoterminowe przekroczyło 5% ADI. „Wysokie pobranie” w 90% przypadków nie przekraczało 5% wartości odpowiedniej wartości ADI. Uzyskane wyniki wskazują na szeroki margines bezpieczeństwa.

Ryzyko krótkoterminowe ocenia się w przypadku niezgodności z wartością NDP stwierdzanych w monitoringu i urzędowej kontroli żywności. Przy szacowaniu narażenia krótkoterminowego, uwzględnia się wynik analizy oraz przyjmuje się największą, spośród wszystkich Państw Członkowskich, tzw. „dużą porcję” produktu wyrażoną w g/kg masy ciała. Ze względu na obserwowane w kolejnych latach różne profile niezgodności, przedstawiono wyniki obejmujące okres 2 lat (2019-2020). Na 210 niezgodności z wartością z NDP odnotowanych w tym okresie, 153 przypadki dotyczyły owoców i warzyw. Najczęstszą przyczyną niezgodności stwierdzonych w owocach i warzywach był chlorpiryfos (n=45) i linuron (n=22). Dla 76 niezgodności z NDP oszacowane narażenie nie przekraczało ostrej dawki referencyjnej (ARfD); dla 19 niezgodności oszacowane narażenie przekraczało wartość ARfD. W przypadku 58 niezgodności nie scharakteryzowano ilościowo ryzyka ze względu na właściwości toksykologiczne uniemożliwiające ustalenie toksykologicznej wartości odniesienia lub z innych istotnych powodów. W takich przypadkach przyjmowano domyślnie, że każda niezgodność z NDP może stwarzać potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Uwzględniając fakt, że przyjęte założenia i modele obliczeniowe przeszacowują ryzyko można ogólnie ocenić, że pozostałości pestycydów w owocach i warzywach dostępnych na krajowym rynku nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia. Konieczne jest kontynuowanie urzędowej kontroli i monitoringu jako metody oceny jakości zdrowotnej żywności dostępnej w obrocie. Należy zwrócić szczególną uwagę na wyjaśnianie przyczyn występowania niezgodności z wartościami NDP i ich eliminację.

—–

¹ Pracę wykonano w ramach projektu Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 finansowanego przez Ministra Zdrowia

dr inż. Justyna Szymani

dr inż. Justyna Szymani

dr inż. Justyna Szymani

Ekspert Jeronimo Martins Polska

Dyrektor Działu Rozwoju Jakości Produktu w sieci sklepów Biedronka, związana z firmą od 17 lat. Od 11 lat odpowiada za jakość produktów marki własnej sieci sklepów Biedronka. Uzyskała tytuł doktora nauk rolniczych na wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2013). Oprócz tego ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa żywności w Instytucie Żywności i Żywienia (2008) oraz Advanced Management Program na Uniwersytecie Warszawskim (2014).

Streszczenie wykładu

SYSTEM ZNAKOWANIA NUTRI-SCORE W OPINII POLSKICH KONSUMENTÓW

Komisja Europejska w ramach strategii „od pola do stołu” podkreśla istotną rolę systemów znakowania na froncie opakowania w ułatwieniu konsumentom podejmowania optymalnych wyborów żywieniowych, które to są jednym z elementów strategii przeciwdziałania otyłości i innym niezakaźnym chorobom dietozależnym.

Nutri Score to dobrowolne rozwiązanie funkcjonujące w ramach znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania, które coraz powszechniej stosowane jest w oznakowaniu produktów spożywczych w krajach europejskich, również w Polsce.

W 2021 r. państwa oficjalnie zaangażowane i wprowadzające Nutri-Score tzw. COEN powołały komitet naukowy, którego zadaniem jest niezależne doradztwo w zakresie potencjalnej aktualizacji obecnego algorytmu Nutri-Score oraz dowodów naukowych stanowiących podstawę wpływu Nutri-Score na zdrowie publiczne. W 2022 komitet naukowy opublikował propozycję aktualizacji algorytmu w kategorii żywności ogólnej biorącą pod uwagę wytyczne żywieniowe (Food Based Dietary Guidelines).

Celem badania było określenie czy i na ile wybrane systemy oznaczania wartości odżywczej (Nutri- Score vs. RWS) pomagają konsumentom w klasyfikacji produktów pod kątem ich jakości odżywczej oraz czy i w jakim zakresie, dodatkowe informacje o systemach, poprawiają ich percepcję oraz klasyfikację produktów.

Badanie ilościowe realizowane online, wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAWI), na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie, N=1017 osób w wieku 18-64 lat, odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za zakupy produktów spożywczych.

Wartość odżywcza produktu jest brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupowych przez 61% badanych. Częściej wartości odżywcze sprawdzają kobiety, osoby poniżej 50 roku życia oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Choć Nutri-Score (NS) stosowany jest w Polsce od niedawna blisko 40% respondentów już się z nim spotkało. Konsumenci doceniają NS za czytelność, przejrzystość, prostotę, a także wartość informacyjną. Po krótkim wytłumaczeniu 68% poprawnie uszeregowało produkty w ramach tych samych kategorii oznakowane NS w porównaniu z produktami, które nie miały żadnego oznakowania (4%) oraz tymi, które znakowane były powszechnie stosowanym systemem RWS (14%).

Oznaczenie Nutri-Score ma pozytywny wpływ na poprawność klasyfikacji produktów w ramach tej samej kategorii ze względu na ich ogólną jakość odżywczą.

Choć konsumenci lepiej znają te systemy znakowania żywności, które są z nimi dłużej (RWS) to Nutri-Score znajduje ich uznanie – zwłaszcza po krótkim wyjaśnieniu.

Konsumenci doceniają jego graficzne przedstawienie w formie skali, które przemawia szczególnie do osób, które rzadko czytają etykiety produktów.

Nutri – Score wpływa na intencje zakupowe, tj. deklaratywnie zwiększa chęć zakupu produktów wyżej ocenianych w skali Nutri-Score w ramach tej samej kategorii produktowej.

Warto podkreślić istotną rolę dalszych działań edukacyjnych w zakresie właściwego zrozumienia zasad systemu.